Sıkça Sorulan Sorular

Ahşap Yapıların Isı Yalıtımı Nasıldır? Yaz Kış Kullanıma Uygun mudur?

Ahşabın hücre yapısı eşsiz bir ısı yalıtımı sunar, Ahşap malzeme bu nedenle aynı ebattaki betona göre 15 kat çelikten 400 kat ,alüminyumdan 1770 kat daha fazla ısı izolasyonu sağlar.
Bu şu demek;
10 cm kalınlığındaki ahşap kütük duvar 55 cm kalınlığındaki beton duvara eşittir.

Ahşap Yapılar Neden Sağlıklıdır?

1- Yayılma özelliği: Ahşap yaşayan bir malzeme olmasından dolayı insan derisinin gösterdiği nefes alma verme özelliğini taşır, dolayısıyla ahşaptan inşa edilen yapılarda kesintisiz ve doğal hava değişimi sağlanmaktadır. Nefes alan bir evde yaşamak demek o evde yaşayanlarında bol oksijenli bir ortamda bulunmaları dolayısıyla sağlıklı bir yaşam sürmeleri demektir. 2- Higroskopiklik: Havadaki nem tüm materyallere zarar verdiği gibi insan sağlığına da ciddi ölçüde zarar veriri Ahşap higroskopik bir malzemedir ahşap malzemedeki rutubet miktarı oda şartlarındaki rutubetle dengededir, ahşap hücre yapısı sayesinde havayı filtre ederek havadaki nemi bulunduğu ortamın içine girmesine izin vermez dolayısıyla yapı içinde bol oksijenli rutubetsiz bir hava hâkim olur.

3- Havanın iyonizasyonu: Ahşap malzeme, emilmeyen zehirli gazlar varsa bunları insan sağlığına zararlı bakteriler ile birlikte iyonize ederek ortamı temizler.

4- Elektriksel yarı iletkenliği: kurutulmuş ahşap güçlü elektrik akımlarına yüksek direnç gösterebilen mükemmel bir yalıtkandır, ahşap ve kütük evlerde çelik ve betonarme yapılardaki gibi elektromanyetik alan olmaz.

5- Kozmik ışımalar: Haberleşme ışımaları, görünmez ışımalar ve ültraviyole ışımalarına karşı ahşap malzeme koruma sağlamaktadır.

Ahşap Yapıların Ömrü Ne Kadardır?

Ahşap yapıların ömrü diğer tüm yapı malzemelerinden çok daha uzundur. Gerekli bakım yapılmasa dahi ahşap yapılar 200 yıl rahatlıkla ayakta kalırlar. Dünyanın en eski ve en dayanıklı yapı malzemesi olan ahşaptan yapılan yapılar 800 yıl öncesinden günümüze kadar ulaşmıştır. Norveç, Almanya, Finlandiya, Türkiye de 800 yılı aşmış yapılar mevcuttur.

Ahşap Neden Ekolojik?

Ahşap malzeme yerine kullanılan suni ve kimyasal materyaller kullanıldıkça doğanın aşırı ısınması ve küresel ısınma kaçınılmazdır. buda ahşap malzemeyi seçmenin hem ekonomik hemde sağlıklı bir yol olduğunun kanıtıdır, dünyada kereste ihracatı yapan ülkelerde örneğin Finlandiya Almanya da ormanlık alanların azaldığı değil çoğaldığı görülmektedir, Çünkü kesilen her ağacın yerine 2 adet ağaç dikilmektedir.1tonluk yapı malzemesi üretmek için gereken enerji .

Alüminyum… 20169 Kw/saat
Çelik… 3780 KW/saat
Ahşap… 435 KW/saat

Depremde En Dayanıklı Yapı Neden Ahşap Evler?

Depremde ölüm nedenin betonun ağırlığı olduğunu biliyoruz,
Bilimsel verilere göre ;
3 metre yüksekliğinde 30x30 cm ölçülerindeki kolon
Beton da: 685 kg
Ahşapta: 135 kg gelmektedir
Buna rağmen aynı ağırlıktaki iki malzeme karşılaştırıldığında ahşap kiriş ve kolonlar daha çeliğe ve betona göre fazla yük taşıyabilmektedir. 100 m2 bir betonarme yapıda ki ağırlık 70 ton
100 m2 bir ahşap karkas sistemli yapıdaki ağırlık ise sadece 7-9 tondur

Betonarme yapıların yapımında kullanılan ağır malzemeler depremde ölüme sebep olmaktadır, beton kolonlar ve kirişleri çok sert ve ağırdır, deprem dalgalarıyla ters yönde hareket ettikleri için kırılırlar, taşıyıcı özelliğini yitiren kolon ve kirişler binanın yıkılmasına karşı koyamaz dolayısıyla binanın yıkımı gerçekleşir ve insan canına mal olur,

Ahşap malzeme esnek ve lifli yapısı sayesinde deprem dalgaları ile aynı yönde hareket edebilir ters deprem dalgalarını emer kırılganlık göstermez eğilip bükülebilir dolayısı ile en güçlü deprem dalgalarına bile karşı koyabilmektedir. Kütük evler de kolona rastlanmaz yığma sistemi ile inşa edilen ahşap kütük evlerin her duvarı bir kolon görevi görür Japon deprem enstitüsünün onayladığı rapora göre dünyanın depreme karşı en sağlam yapısı ahşap kütük evlerdir. Buda demektir ki ister ahşap karkas ister kütük ev olsun depremde ahşap yapılırda güvendesiniz.

Dünyadan örnekler :
Amerikandaki müstakil evlerin %90, deprem riskinin çok olduğu Kaliforniya da ise bu sayı %99 dur Almanya’da %70 Fransa da ise %75 dir. Görülmektedir ki depreme karşı ahşap malzemeden daha güvenilir ve daha sağlam bir yapı malzemesi mevcut değildir.

Ne Tür Ahşap Kullanılır? Kurtlanma, Mantarlaşma, Böceklenme Tehlikesi Olur mu ?

Kütük evlerde Finlandiya Almanya dan dan ithal fırınlanmış lamine edilmiş ve CE normlarında üretimli gerçekleşmiş ladin ve çam kereste mamulü kullanmaktadır. Ahşap panel evlerde ise Rusya dan ve Almanya dan ithal edilen Ladin, Çam kereste mamulü kullanmaktadır,

Ahşabı çürüten içindeki özüdür bu özü dışarı çıkarmanın tek yolu ise fırınlamaktır, fırınlamış ağaç kurtlanma ve mantarlaşma yapmaz,

Ahşaba zarar veren haşereler, ormanlık alanda dikili bazı ağaçların içinde olurlar, tomruklar kesilirken içine yerleşen bu haşereler içerde gizlenirler, ancak her kerestede haşere olmayabilir, haşere riskini kaldırmanın tek yolu fırınlamaktır, eğer kerestenin içine yerleşen bir haşere varsa fırınlama yoluyla ölecektir.ancak fırınlanmamış ve içinde haşere olan bir kereste ev yapımında kullanılırsa bu haşere zamanla içerde ürer ve yavaş yavaş diğer kerestelere de sıçrar sonunda 15-20 yıl gibi bir sürede ahşabı kullanılmayacak hale getirir,

Yapılarımızın konstrüksiyonunda kullanılan her kereste CE normlarında yurtdışında fırınlanarak ve ilaçlanarak ülkemize giriş yapabilmektedir, dolayısıyla bu tür riskler yapılarımızda yoktur.

Yangına Karşı Direnci Nasıl? Ne Gibi Önlemler Alınıyor?

Genel kanının aksine ahşabın yangına direnci beton ve çelikten üstündür. Bugün ABD nde kapalı spor salonu gibi büyük kalabalıkların bulunacağı yerlerin, yangın tehlikesine karşı ahşap karkas olarak inşasına gidilmektedir, Almanya da gene aynı nedenle çelik konstrüksiyonlar ahşap kaplanmaktadır. Yangınlar üzerine yapılmış araştırmalar ve derlenmiş istatistikler taşıyıcı olarak kullanılan ahşabın en güvenli malzemelerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Yangının başlama nedeni hiçbir zaman ahşap değildir ve ısı geçirmeme, kömürleşme özellikleri nedeniyle ahşap-karkas yapının büyük yangınlara ne kadar dayanabileceği kesin olarak hesaplanabilmektedir.

Ahşap yapılar yangına 30-90 dakika dayanabilecek şekilde tasarlanabiliyor. Ancak çıplak çelik yapı (çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle) normal bir yangına ancak 10 dakika dayanabilmekte, yapı ikaz vermeden anında çökmektedir.

İster beton ister çelik olsun tüm yapılarda başlıca yangın sebebi elektrik sistemindeki kısa devredir,
Trafo sistemi dediğimiz sistemde anahtarından gelen her Anti krom-Halogenfree kablo ayrı ayrı buat kullanılmadan direkt olarak sigorta panosuna oradan da kaçık akım rölesine bağlanır, böylelikle kısa devre olasılığı ortadan kalkar. Elektrik tesisatının geçeceği tüm holler fabrikada projeye uygun olarak özel makinelerle açılır evin iç kısmında kablo gözükmez.

Bilhassa yüksek katlı yapıların yangınlarda büyük risk taşıdığı vurgulanırken, enerji verimliliğinde avantajlar sağlayan yalıtım malzemelerinin çabuk tutuşması bakımından tehlike arz ettiğine dikkat çekildi. Yangın güvenliğinin ve yönetmeliğin hayati önem arz eden duman tahliyeleri ve izdiham sonucu yaşanan ölümler konusunda ise eksikler olduğunu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem Şube Müdürü Abuzer Demirci,

Ahşap Yapılara İskân Raporu (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) Gerekir mi?

Ahşap yapılarda İskân Raporu, elektrik ve su bağlaması için gereklidir, bunun la ilgili bağlı bulunduğunuz belediyenin İmar Müdürlüğü ne talep sahibi  başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse  talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir 2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl iinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  1. Ruhsat talep dilekçesi
  2. Tapu sureti
  3. Aplikasyon krokisi
  4. Çap
  5. İmar durumu
  6. Deprem Yönetmelik şartlarına uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair noterden fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisinden)
  7. Mimari proje
  8. Statik proje ( Çekme ve basınç cubukları için G=S/F Eğilme için G = M /W )
  9. Elektrik projesi
  10. Sıhhı tesisat proje